Tập 1 Sự Tích Đức Phật Thích Ca Mâu Ni
 
Tập 2 Hoàng Hậu hạ sanh Thái Tử
 
Tập 3 Mandala Vui Mừng Lời Tiên Tri A Tư Đà
Tập 4 Tại Triều Vua Cha, Thái Tử Xử Án
 
Tập 5 Câu Chuyện Cứu Thiên Nga
 
Tập 6 Thái Tử Đề Bà Đốt Lều Vì Kẻ Thấp Hèn Đã Chạm Đến Lều
Tập 7 Cuộc Thi Đấu, Ai Là Chiến Binh Giỏi Nhất Thành Ca Tỳ La Vệ...
Tập 8 Nếu Cha Muốn Con Có Thể Cho Cha Mạng Sống Của Con
Tập 9 Thầy Kiều Trần Như Sắp Rời Ca Tỳ La Vệ
0373695
Hôm nay :
Hôm Qua:
346
432