Tập 19 Thử thách của Amrapali và sự cảm phục của vua Bimbhisala
Tập 20 Xung đột nội bộ của tộc Sakya
 
Tập 21 Siddhartha du ngoạn ngoài Vương thành chứng kiến cảnh người chết
Tập 22 Niềm vui được làm cha,
Nỗi buồn khi biết về mẹ Maya
Tập 23 Phân Phát Lương Thực Cho Người Nghèo, Gặp Sa Môn Tu Hành Giải Thoát
Tập 24 Ruhula Chào Đời, Sự Hy Sinh Của Người Mẹ Yashodara
Tập 25 Siddhata Đi Xứ Magadha, Phản Đối Tế Lễ, Kosala Tấn Công Kapilavastu
Tập 26 Đối DiệnSự Thật Chiến Tranh Chết Chóc , Phát Hiện Thành Mới Cảnh...
Tập 27 Siddhartha Vượt Thành Xuất Gia Học Đạo 
0373694
Hôm nay :
Hôm Qua:
345
432