×

Lưu ý

Folder doesn't exist or doesn't contain any images
Bo Kinh A Ham pdf mp3
A Ham IA Ham IIA Ham IIIA Ham IVA Ham VA Ham VIA Ham VIIA Ham VIII
A Ham IX
 Thí điểm trình bày Tập A HÀM I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX : bài thâu mp3 của "Diệu Pháp Âm", đọc theo Bộ A Hàm, bản dịch Thầy Tuệ Sĩ, còn về phần Kinh chữ là của Linh Sơn Pháp Bảo Đại Tạng Kinh (cũng do Thầy Tuệ Sĩ hiệu đính sau nầy), cho nên giữa Kinh chữ (bản mới) và Kinh nói (bản cũ) có những chữ dùng khác nhau, nhưng nghĩa câu văn vẫn không thay đổi.
 
Quý Đàn Việt hỗ trợ tài chánh, xin gởi về tài khoản ASSOCIATION CƠ KIM HỘI
Thursday, 30 May 2024
3667696
Hôm nay:
Hôm qua:
Tuần nầy:
403
1530
7987