SỰ TÍCH ĐỨC PHẬT (Tập 01 - 09)

Tập 01 - Thái Tử Đản Sanh Nơi Vườn Lumbini (Lâm Tỳ Ni)
Tập 02 -Tiên Nhơn Asita (A Tư Đà) Đoán Tương Cho Thái Tử
Tập 03 - Kế Hoạch Vua Cha - Xây Thành Mới Để Ngăn Cách Giàu Nghèo Bịnh Tật
Tập 04 - Siddhartha (Tất Đạt Đa) Thời Thơ Ấu
Tập 05 - Thái Tử Tất Đạt Đa Cứu Thiên Nga Bị Tên Của Đề Bà Đạt Đa
Tập 06 - Bẩm Tính Từ Bi và Tài Năng Tuổi Trẻ
Tập 07 - Thái Tử Siddhartha Trưởng Thành, Chiến Binh Giỏi Nhất Ca Tỳ la Vệ
Tập 08 - Chiến Thắng - Nếu Cha Muốn Con Có Thể Cho Cha Mạng Sống Của Con
Tập 09 - Thầy Kiều Trần Như Sắp Rời Thành Ca Tỳ La Vệ, Chữ Tâm-Chữ Tài

XEM Phim Youtube

duc phat 01 09

SỰ TÍCH ĐỨC PHẬT (Tập 10 - 18)

Tập 10 - Sự Quyến Rũ Của Đời Sống Vương Giả, Vui Chơi Trong Hoàng Cung
Tập 11 - Siddhartha Và Quyền Bình Đẳng Của Nữ Giới
Tập 12 - Vua Cha Dự Tính Hôn Nhân Cho Siddhartha
Tập 13 - Tình Yêu Lứa Đôi Siddhartha Và Yoshodara (Da Du Đà La)
Tập 14 - Phản Đối Truyền Thống Brahmana - Thắng Cuộc Thi Kén Rễ
Tập 15 - Vua Pesenadi Lễ Tế Ngựa, Chuẩn Bị Chiến Tranh
Tập 16 - Thất Bại Của Đại Quân Kosala, Thái Tử Siddhartha Hòa Giải
Tập 17 - Chuẩn Bị Hôn Lễ Thái Tử Siddhartha
Tập 18 - Hôn Lễ Của Thái Tử Siddhartha Và Công Chúa Yashodara

XEM Phim Youtube

duc phat 10 18

SỰ TÍCH ĐỨC PHẬT (Tập 19 - 27)

Tập 19 - Thử Thách Của Amrapali Và Sự Cảm Phục Của Vua Bimbhisala
Tập 20 - Xung Đột Nội Bộ Của Tộc Sakya (Thích Ca)
Tập 21 - Thái Tử Du Ngoại Bốn Cửa Thành Chứng Kiến Cảnh Người Bịnh Tật... 
Tập 22 - Niềm Vui Được Làm Cha, Nỗi Buồn Khi Biết Về Mẹ Maya Đã Mất
Tập 23 - Phân Phát Lương Thực Cho Người Nghèo, Gặp Sa Môn Tu Giải Thoát
Tập 24 - Ruhula (La Hầu La) Chào Đời, Sự Hy Vọng Của Người Mẹ Yahodara
Tập 25 - Siddhartha Đi Xứ Magadha, Phản Đối Tế Lễ, Kosala Tấn Công Kapilavastu
Tập 26 - Đối Diện Chiến Tranh Chết Chóc, Phát Hiện Thành Mới
Tập 27 - Thái Tử Siddhartha Vượt Thành Xuất Gia Học Đạo

XEM Phim Youtube

duc phat 19 27

SỰ TÍCH ĐỨC PHẬT (Tập 28 - 36)

Tập 28 - Tìm Thầy Học Đạo, Rừng Tịnh Cư Của Tu Sĩ Alara Kalama
Tập 29 - Người Thầy Đầu Tiên Alara Kalama Của Thái Tử Siddhartha
Tập 30 - Thành Tựu Trong Thiền Định Của Thái Tử Siddhartha
Tập 31 - Lĩnh Hội Cảnh Giới Thiền Định Cao Nhất Của Đại Sư Urdaka Ramaputta
Tập 32 - Chuyên Tu Khổ Hạnh, Trong Rừng Già Với Năm Anh Em Kiều Trần Như
Tập 33 - Sáu Năm Khổ Hạnh, Tìm Ra Lối Giải Thoát, Bát Sữa Tu Xà Đa (Sujata)
Tập 34 - Chiến Thắng Thiên Ma Ba Tuần Chứng Thành Chánh Giác, Buddha
Tập 35 - Chuyển Pháp Luân, Độ 5 Người Bạn Trở Thành Đệ Tử Đầu Tiên
Tập 36 - Buddha Hóa Độ 3 Anh Em Ca Diếp Cùng 1000 Đệ Tử Phái Thờ Thần Lửa

XEM Phim Youtube

duc phat 28 36

SỰ TÍCH ĐỨC PHẬT (Tập 37 - 45)

Tập 37 - Đức Phật Trở Về Maghada Độ Người Bạn Tâm Giao, Vua Bimbhisala
Tập 38 - Buddha Thu Nhận Hai Đệ Tử Moghalana Và Sariputta
Tập 39 - Moghalana Hiển Bày Thần Thông, Vua Suddhodana Cho Sứ Thỉnh Buddha Hồi Cung
Tập 40 - Buddha Trở Về Kapilavastu Gặp Vua Cha
Tập 41 - A Nan Đà Và La Hầu La Xuất Gia
Tập 42 - A Xà Thế Soán Ngôi Vua Cha Tần Bà Sa La, Ưu Ba Li Xuất Gia
Tập 43 - Đức Vua Suddhodana (Tịnh Phạn) Băng Hà
Tập 44 - Kiều Đàm Di (Ma Ha Ba Xà Ba Đề) Mẫu Xuất Gia
Tập 45 - Tăng Đoàn Bất Hòa Trong Sinh Hoạt

XEM Phim Youtube

duc phat 37 45

SỰ TÍCH ĐỨC PHẬT (Tập 46 - 55)

Tập 46 - Công Chúa Da Du Đà La Xin Xuất Gia
Tập 47 - Đề Bà Đạt Đa Xin Xuất Gia
Tập 48 - Đề Bà Cấu Kết Với A Xà Thế Hại Phật Và Vua Cha Tần Bà Xa La
Tập 49 - Đề Bà Đạt Đa Phá Hòa Hợp Tăng
Tập 50 - Đề Ba Đạt Đa Lăn Đá Hại Đức Phật 
Tập 51 - Nhân Duyên Thù Thắng Làm "Ác Vua" A Xà Thế Quy Y Phật
Tập 52 - Buddha Tuyên Bố Sẽ Nhập Niết Bàn Sau Ba Tháng
Tập 53 - Thuần Đà Cúng Dường Cháo Nấm Chiên Đàn
Tập 54 - Đức Phật Nhập Niết Bàn.
Tập 55 - Đạo Diễn B.K. Modi Tổng Kết Ý Tưởng Bộ Phim Sự Tích Đức Phật

XEM Phim Youtube

duc phat 46 55

 
182440
Hôm nay :
Hôm Qua:
302
890

LINH SON PHAP BAO DAI TANG KINH - PHAT QUANG DAI TU DIEN