Toàn bộ Tạng Luật hiển thị từ tập 71 đến tập 82
Bên trái trái pdf (chữ) được chiết nhỏ tương ưng mp3 (nói) bên phải
 Cách tìm tựa Kinh : Ctrl+f (windows) hoặc  cmd+f (imac) sẽ hiện ra khung để nhập tựa Kinh cần tìm. [unicode]
  
Tuesday, 02 June 2020
0880926
Hôm nay :
Hôm Qua:
614
998