Toàn bộ Tạng Luật hiển thị từ tập 71 đến tập 82
Bên trái trái pdf (chữ) được chiết nhỏ tương ưng mp3 (nói) bên phải
 Cách tìm tựa Kinh : Ctrl+f (windows) hoặc  cmd+f (imac) sẽ hiện ra khung để nhập tựa Kinh cần tìm. [unicode]
  
Quý Đàn Việt hỗ trợ tài chánh, xin gởi về tài khoản ASSOCIATION CƠ KIM HỘI
3656234
Hôm nay:
Hôm qua:
Tuần nầy:
248
2450
10162
Friday, 24 May 2024