Cách tìm tựa Kinh : Ctrl+f (windows) hoặc  cmd+f (imac) sẽ hiện ra khung để nhập tựa Kinh cần tìm. [unicode]

T71 BỘ LUẬT I (pdf)
T72 BỘ LUẬT II (pdf)
T73 BỘ LUẬT III (pdf)
T74 BỘ LUẬT IV (pdf)
T75 BỘ LUẬT V (pdf)
T76 BỘ LUẬT VI (pdf)
T77 BỘ LUẬT VII (pdf)
T78 BỘ LUẬT VIII (pdf)
T79 BỘ LUẬT IX (pdf)
T80 BỘ LUẬT X (pdf)
T81 BỘ LUẬT XI (pdf)
T82 BỘ LUẬT XII (pdf)
 
Bộ Luật dành riêng cho chư Tôn Đức Tăng Ni
Kính mong chư Tôn Đức ghi danh tại đây

NEWS - TIN

Quý Đàn Việt hỗ trợ tài chánh, xin gởi về tài khoản ASSOCIATION CƠ KIM HỘI
Sunday, 14 August 2022
2587809
Hôm nay:
Hôm qua:
Tuần nầy:
714
1185
9798