Toàn bộ Luật Tạng sắp theo tập, từ T71 đến T82
Bên trái pdf (chữ) được chiết nhỏ tương ưng mp3 (nói) bên phải
 Cách tìm tựa Kinh : Ctrl+f (windows) hoặc  cmd+f (imac) sẽ hiện ra khung để nhập tựa Kinh cần tìm. [unicode]
Bộ Luật dành riêng cho chư Tôn Đức Tăng Ni
Kính mong chư Tôn Đức ghi danh tại đây
 

NEWS - TIN

Quý Đàn Việt hỗ trợ tài chánh, xin gởi về tài khoản ASSOCIATION CƠ KIM HỘI
Sunday, 14 August 2022
2587764
Hôm nay:
Hôm qua:
Tuần nầy:
669
1185
9753