Cập nhật thông tin mới  

Bảng tri ân tài chánh ủng hộ in 16 tập sau cùng của
Bộ LINH SƠN PHÁP BẢO ĐẠI TẠNG KINH.

Từ tập 188 đến 203 (16 tập)

 ® EUROS DOLLARS USA | DOLLARS CANADA | DOLLARS ÚC | VN ĐỒNG  

 Cách tìm Họ Tên : Ctrl+f (windows) hoặc  cmd+f (imac) sẽ hiện ra khung để nhập Họ Tên cần tìm. 
Ngày Phương danh Thí Chủ Tự Viện - Liên Hệ Quốc Gia VN Đồng Virement
23/10/2022 DONS VIET NAM FACEBOOK *10201,63€ LUONG VAN HA VIET NAM 10 201,63 €
1) THANH TRANG & THANH HOA VN 1 000 000 VND
2) THANH XU VN 4 900 000 VND
3) NGUYEN THI CUC - PT TU AN VN 12 000 000 VND
4)PHAT TU AN DANH VN 500 000 VND
5) THANH BIEN CD VN 2 000 000 VND
6) HUYNH THI DIEU VN 200 000 VND
7)PARTNER DIRECT VN 1 500 000 VND
8)TRUONG QUANG TAM VN 500 000 VND
9) PT NGO HONG HA -Allemagne VN 2 000 000 VND
10) THANH LIEM VN 2 000 000 VND
11) HUYNH THI HONG PHUONG VN 1 000 000 VND
12) PHAT TU AN DANH VN 1 200 000 VND
13) PHAT TU AN DANH VN 1 000 000 VND
14) HAPPY YOUNG HOUSE VN 1 000 000 VND
15) THANH HUONG HA NOI VN 2 000 000 VND
16) NGUYEN BANG TU VENERABLE TRI SIEU VN 1 000 000 VND
17) DOAN THI HUY OANH VN 5 000 000 VND
18) PHAM THI XUAN THAO VN 2 000 000 VND
19)PHAM THI HONG HANH VN 500 000 VND
20)PHAT TU AN DANH VN 1 000 000 VND
21) CHE QUANG THO VN 2 000 000 VND
22) GDPT PHAM NGOC THU HA PD TAM HOA MINH VN 100 000 000 VND
23) LUU VIET HUNG VN 1 000 000 VND
24) TRAN DUY NGUYEN VN 1 000 000 VND
25) RI CUNG DUONG VN 300 000 VND
26) HONG TO NU K22 VN 1 000 000 VND
27) NGUYEN THI MAI DUYEN VN 500 000 VND
28) CHI LIEN CUNG DUONG VN 3 000 000 VND
29) LANH CUNG DUONG VN 300 000 VND
30) NGUYEN PHUOC TUNG VN 1 000 000 VND
31) GIA DINH THUC DOAN VN 10 000 000 VND
32) HO HUE THU HANG VN 300 000 VND
33) LE THI THUY VN 500 000 VND
34) TRAN THI BICH THUY VN 5 000 000 VND
35) CHI LE VN 500 000 VND
36) NGO BA THANH VN 300 000 VND
37) LE THI DOAN TRANG VN 3 000 000 VND
38) NGUYEN HUU VI VN 500 000 VND
39) TRAN HUYNH SON VN 100 000 VND
40)NGUYEN VIET THANH LOP KE22 KHDT VN 1 000 000 VND
41) NGUYEN THI VIET ANH VN 500 000 VND
42) CHI NGUYET PHAN KE22 VN 500 000 VND
43) NGUYEN TRAN NHAT HUY VN 1 000 000 VND
44) NGUYEN KIM TRANG VN 1 000 000 VND
45) NGUYEN THI TRINH VN 500 000 VND
46) EM THU SEN TRUC VN 1 000 000 VND
47)PHAM CONG TRUONG VN 500 000 VND
48) GD NGOC THU HA TRAN VN 500 000 VND
49) TRAN THI HUONG - BUI THI HOA VN 700 000 VND
50)NGUYEN THANH HA VN 500 000 VND
51) PHAT TU AN DANH VN 1 000 000 VND
52) TRAN THI THIEN TRANG VN 1 000 000 VND
53) DANG THI THUY TRANG VN 1 000 000 VND
54)LINH QUE VN 1 000 000 VND
55) PHAT TU AN DANH VN 500 000 VND
56) DOAN VAN NAM - NGUYEN THI KHANH DUNG VN 1 000 000 VND
57) GD DAO NGUYET MINH VN 2 000 000 VND
58) THU THU VN 500 000 VND
59) NGUYEN THANH THUY VN 500 000 VND
60) PHAT TU AN DANH VN 1 000 000 VND
61) GD PT NGUYEN HUU YEN - PHAM THI SU - NGUYEN THI MAI DUYEN VN 500 000 VND
62) PHAT TU AN DANH VN 500 000 VND
63) NGUYEN THI KHANH DUNG VN 500 000 VND
64) NGUYEN HOANG LAM VN 1 000 000 VND
65) TRAN THI KIM HOA VN 50 000 000 VND
66) THAY BAC SON & THAY MINH TAM LANG MAI VN 1 000 000 VND
67) CO NGUYEN THI NGOC VN 500 000 VND

Wednesday, 29 November 2023
3330627
Hôm nay:
Hôm qua:
Tuần nầy:
984
1697
4571