tn HT Thien Hoa

 Hòa thượng húy Trần Thiện Hoa, pháp danh Thiện Hoa

hiệu Hoàn Tuyên, sanh ngày 7-8 năm Mậu Ngọ (1918),
tại làng Tân Quy (sau đổi tên là An Phú Tân), quận Cầu Kè,
tỉnh Cần Thơ (nay là tỉnh Trà Vinh). Hòa thượng là con út (thứ chín) trong gia đình.
Thân phụ Hòa thượng huý Trần Văn Thê, pháp danh Thiện Huệ,
thân mẫu húy Nguyễn Thị Sáu, pháp danh Diệu Tịnh.
Toàn thể gia đình Hòa thượng đều quy y với tổ Chí Thiền chùa Phi Lai núi Voi,
Châu Đốc. Pháp danh Thiện Hoa do Tổ đặt cho Hòa thượng.
 
 
 
Phần dành cho SmartPhone
Quý Đàn Việt hỗ trợ tài chánh, xin gởi về tài khoản ASSOCIATION CƠ KIM HỘI
Monday, 24 June 2024
3713879
Hôm nay:
Hôm qua:
Tuần nầy:
144
1234
1378