LỜI GIỚI THIỆU

Khi nói đến Phật giáo. Chúng ta mường tượng ra ngay Tam tạng giáo điển hay còn gọi là Ðại Tạng Kinh. Như ở Lời giới thiệu và Lời nói đầu ở tập 1 của kinh Trường A-hàm trong bộ Linh Sơn Pháp Bảo Ðại Tạng Kinh, đã nói khá rõ ràng và chi tiết về Bộ Ðại Tạng Kinh. Hơn thế nữa, Ðại Tạng Kinh là bao gồm tất cả những thánh thư Phật giáo, hay nếu nói một cách đầy đủ thì Ðại Tạng Kinh hoàn chỉnh là phải có đủ Kinh, Luật, Luận, và có các tác phẩm Kinh giảng, Luật giảng, Luận giảng, Sớ giảng, Chư tông, Sử truyện, Sự vựng..., của Chư Phật và các Tổ Sư tương truyền. Ðược kết tập lại và là một công trình tập thành qua nhiều thế hệ. Phật giáo ngày nay được truyền thừa và trải rộng trên khắp năm Châu. Ðạo Phật du nhập vào quốc gia nào thì đều tùy cơ mà khế hợp với nền văn hiến, văn hoá, tập quán, phong tục,… của quốc gia đó. Cho nên, mỗi một quốc gia đều có một Bộ Ðại Tạng Kinh riêng cho quốc gia của mình. Chẳng hạn như Trung Quốc, Nhật Bản, Ðại Hàn, Cao Ly, Thái Lan, ngay cả Lào và Campuchia,... cũng đều đã hoàn chỉnh Bộ Ðại Tạng Kinh bằng chính tiếng mẹ đẻ của họ. Ấy vậy mà Phật giáo được truyền qua Việt Nam tới nay đã hơn mấy nghìn năm mà chúng ta vẫn chưa có được đầy đủ một Bộ Ðại Tạng Kinh bằng tiếng Việt. Ðiều này đã làm cho giới học Phật rất trăn trở và thật mong ước.

Nhưng hôm nay, điều ấy đã trở thành sự thật. Trong suốt hai mươi năm qua (1994-2014), Ðại lão Hòa thượng thượng Tịnh hạ Hạnh đã tổ chức phiên dịch gần hết phần trọng yếu nhất của Ðại Tạng Kinh Bắc truyền; đây là một công trình phiên dịch rất to lớn và trọng đại, vậy mà Hòa thượng đã một mình nuôi hoài bão và thực hiện thành công. Mặc dù khó khăn và gian nan, nhưng Hòa thượng không nản chí, Ngài đã âm thầm thực hiện công việc trọng đại này; thật đây là một công cuộc hoằng pháp vô cùng vĩ đại.

Có thể nói, ngày nay, khi đã có được một Bộ Ðại Tạng Kinh bằng tiếng Việt, được chuyển dịch từ Bộ Ðại Chánh Tân Tu Ðại Tạng Kinh chữ Hán sang, đó là nhu cầu và ước vọng của đại đa số các bậc Tôn túc Trưởng lão, Tăng Ni và các giới tri thức nghiên cứu Phật học. Ðồng thời, khi bộ Ðại Tạng Kinh chữ Việt được hoàn thành là đã góp phần rất quan trọng trong việc phát triển của nền văn học Phật giáo Việt Nam nói riêng và nền văn học Việt Nam nói chung.

Như chúng ta đã biết thì Ðại Tạng Kinh Phật giáo gồm có Nam tạng và Bắc tạng. Nam tạng gồm năm bộ Nikàya (Pàli) phần Kinh tạng đã được Hòa thượng Trưởng Lão Thích Minh Châu dịch ra tiếng Việt gồm 24 tập; phần Luật tạng, Hòa thượng Hộ Tông, Hòa thượng Bửu Chơn, Hòa thượng Giới Nghiêm, Thượng toạ Giác Giới, Thượng toạ Chánh Thân đã chuyển dịch toàn bộ ra tiếng Việt; phần Luận tạng, Hòa thượng Tịnh Sự cùng một số vị khác đã và đang dịch ra tiếng Việt cũng như chú giải, rất thuận tiện, lợi ích cho việc giảng dạy, nghiên cứu và học tập của giới học Phật. Ðối với Bắc tạng (Hán tạng), phần Kinh, Luật, Luận có các vị như Ngài Ðại lão Hòa thượng Thích Trí Tịnh, Hòa thượng Thích Ðổng Minh, Hòa thượng Thích Trí Quang, Hòa thượng Thích Thanh Từ, Hòa thượng Thích Thiện Siêu..., cũng đã có dịch ra tiếng Việt từ trong Ðại Chánh Tân Tu Ðại Tạng Kinh nhưng số đó còn rời rạc, lẻ tẻ, chưa hoàn chỉnh thành một hệ thống hẳn hoi cho đúng với danh nghĩa Ðại Tạng Kinh như Hán tạng.

Hôm nay đây, một bộ Ðại Tạng Kinh bằng chữ Việt hoàn bị đã vận hành và trơn tru chạy suốt thời gian 20 năm (1994-2014) đã chính thức hoàn thành; văn phòng đặt tại Chùa Pháp Bảo, số 5/161 Xa Lộ Hà Nội, phường Linh Trung, Quận Thủ Ðức.

Vạn sự khởi đầu nan, có thể nói trước tiên nhờ sự động viên tinh thần cũng như cố vấn tổ chức hết sức chân tình của chư vị Tôn túc, các Giáo sư, Nhà nghiên cứu Phật học, Cư sĩ Phật tử trí thức, các đại thí chủ, mạnh thường quân trong và ngoài nước đã cộng tác nhiệt thành, cho nên cỗ máy phiên dịch và ấn hành Ðại Tạng Kinh chữ Việt luôn được diễn ra suôn sẻ. Trong thời gian đó, Hòa thượng thượng Tịnh hạ Hạnh luôn là vị chỉ đạo thực hiện, với sự hỗ trợ trực tiếp hoặc gián tiếp từ các ban như sau:

1. Ban Chứng Minh:

            Hòa thượng Thích Phổ Tuệ
            Hòa thượng Thích Trí Tịnh
            Hòa thượng Thích Minh Châu
            Hòa thượng Kim Cương Tử
            Hòa thượng Giáo sư Thích Quảng Ðộ
            Hòa thượng Giáo sư Thích Tuệ Sĩ
            Hòa thượng Thích Trí Quang
            Hòa thượng Thích Thiện Siêu
            Hòa thượng Thích Ðổng Minh
            Hòa thượng Thích Thanh Từ
            Hòa thượng Thích Ðức Thắng
            Hòa thượng Thích Trí Quảng
            Hòa thượng Thích Phước Sơn
            Giáo Sư Tiến sĩ Lê Mạnh Thát
            Giáo sư Tiến sĩ Lý Kim Hoa (Nguyên Hồng),

2. Ban Dịch Thuật:

Ðây là ban chủ lực, có thể nói đã được sự góp sức rất nhiều của chư vị Hòa thượng, Thượng tọa, Ðại đức Tăng Ni, Cư sĩ, Nhà nghiên cứu Phật học..., ở khắp các vùng miền từ Bắc chí Nam. Ở đây, chúng tôi chỉ xin mạn phép nêu lên một số vị tiêu biểu, ngoài ra xin trân trọng tri ân và hồi hướng công đức đến quý vị đã có đóng góp mà không nêu ra đây.

Hòa thượng Thích Trí Tịnh: Hầu hết những Kinh của Hòa thượng dịch đều đưa vào Ðại Tạng Kinh này: Bộ Bảo Tích, Bộ Niết-bàn, Bộ Pháp Hoa, Bộ Hoa Nghiêm..., đều có xin phép Hòa thượng và được biên tập đôi chút nơi những từ ngữ địa phương cổ xưa, cho phù hợp với thời đại bây giờ, để phổ cập các miền được dễ dàng đọc hiểu.

Hòa thượng Giáo sư Thích Nguyên Chứng, Hòa thượng Thích Ðức Thắng: Toàn tập A-hàm gồm Trường A-hàm, Trung A-hàm, Tăng Nhất A-hàm và Tạp A-hàm, được dịch và chú thích đối chiếu bản  văn.

Hòa thượng Thích Ðổng Minh, Hòa thượng Thích Trí Quang, Hòa thượng Thích Phước Sơn: Về phần Luật Tạng đưa vào Ðại Tạng Kinh này, phần lớn đều lấy các bản dịch của quý Hòa thượng đây mà biên tập lại.

Hòa thượng Thích Thiện Siêu: Các Bộ Luận như Trung Quán, Ðại Trí Ðộ, Thành Duy Thức đều đưa vào trong Ðại Tạng này.

Hòa thượng Thích Minh Cảnh, Giáo sư Tiến sĩ Lý Kim Hoa, Nhà Nghiên cứu Phật học Nguyên Huệ, Nhà Nghiên cứu Lý Việt Dũng, Ni sư Thích Nữ Như Lộc…, dịch các Bộ Luận, sớ giải Kinh, Luật đều được đưa vào Ðại Tạng này.

Ngoài ra còn có các Thầy, Cô là chư vị Thượng tọa, Ðại Ðức Tăng Ni, các Cư sĩ lão thành và trẻ tuổi đã có thời gian từng tu học, giảng dạy các trường Phật học, có nền tảng căn bản về chữ Hán cũng như Phật pháp đều tham gia đóng góp dịch thuật, như Thầy Chánh Tiến, Trí Không, Hồng Sơn, Phước Ðình, Phước Viên, Ðạt Bửu, Tâm Hạnh, Bảo Quang, Giảng Quang Dương, Thanh Nguyên, Trí Lâm, Minh Ngọc, Nhật Trí, Như Huệ, nhóm dịch Phật học viện Nha Trang,...

3.Ban Biên Tập:

Giáo sư Tiến sĩ Lý Kim Hoa, Nhà nghiên cứu Phật học Nguyên Huệ, Thầy Chánh Tiến, Trí Không, Phước Ðình, Bảo Quang, Giảng Quang Dương, Trí Lâm, Minh Ngọc, Nhật Trí, Như Huệ.

4.Ban Nhuận Văn:

Giáo sư Tiến sĩ Lý Kim Hoa, Nhà nghiên cứu Phật học Nguyên Huệ, Thầy Chánh Tiến, Trí Không.

5.Ban Vi Tính:

            Nhóm Sư cô Huệ Hướng, Nhóm Sư cô Thánh Ngọc v.v…,

6. Ban Văn phòng:

Trong suốt một thời gian dài, do điều kiện khách quan, cũng như sức khỏe, nhiều vị tham gia trong khối văn phòng làm một thời gian rồi nghỉ, hoặc thuyên chuyển qua công việc khác. Ở đây xin ghi nhận sự đóng góp của các vị theo thứ tự thời gian như sau:

- Nhà Nghiên cứu Phật học Nguyên Huệ.
- Thầy Thanh Nguyên
- Thầy Bảo Quang
- Thầy Trí Lâm
- Thầy Minh Ngọc

Cùng các vị trong khối văn phòng như vi tính, giao nhận,thủ quỹ,... mà chúng tôi xin trân trọng tri ân và hồi hướng công đức.

7. Tổng Biên Tập:

Giáo sư Tiến sĩ Lý Kim Hoa.

Với các ban nêu trên, tất cả đều hoạt động tích cực dưới sự chỉ đạo của Hòa thượng Tiến sĩ Thích Tịnh Hạnh.

---------o0o---------

** Trích trong Tập 203 Mục Lục từ trang 50-55

Quý Đàn Việt hỗ trợ tài chánh, xin gởi về tài khoản ASSOCIATION CƠ KIM HỘI
Tuesday, 23 July 2024
3921007
Hôm nay:
Hôm qua:
Tuần nầy:
1685
7523
14014