Kính Mong Quý Vị Xem Kinh, khi cần tra cứu những chữ cho rõ nghĩa nên vào trong

Phật Quang Đại Từ Điển, nhấn vào vần A B C ... muốn tìm. 

Cách tìm : CTRL+F (windown) hoặc cmd+f (imac) sẽ hiện ra khung để nhập chữ cần tìm. [unicode]

800 IMG 6367 02800 IMG 6366 01

Phat Quang Tu Dien 1

Phật Quang Đại Từ điển sắp theo vần

 [ A ][ B ][ C ][ D ][ Đ ][ E ][ G ][ H ][ I ][ K ][ L ][ M ][ N ][ O ][ P ][ Q ][ r ][ S ][ T ][ u ][ v ][ x ][ y]

 Những chữ màu xanh : r, u, v, x, y thiếu bản gốc, Kính mong Chư Thiện hữu tìm giúp cho.

0274262
Hôm nay :
Hôm Qua:
440
225
Phật Nhựt-