Kính Mong Quý Vị Xem Kinh, khi cần tra cứu những chữ cho rõ nghĩa nên vào trong
Phật Quang Đại Từ Điển, nhấn vào vần A B C ... muốn tìm. 
 Cách tìm tựa Kinh : Ctrl+f (windows) hoặc  cmd+f (imac) sẽ hiện ra khung để nhập tựa Kinh cần tìm. [unicode]

800 IMG 6367 02

Phat Quang Tu Dien 1

Phật Quang Đại Từ điển sắp theo vần

 [ A ][ B ][ C ][ D ][ Đ ][ E ][ G ][ H ][ I ][ K ][ L ][ M ][ N ][ O ][ P ][ Q ][ r ][ S ][ T ][ u ][ v ][ x ][ y]

 Những chữ màu xanh : r, u, v, x, y thiếu bản gốc, Kính mong Chư Thiện hữu tìm giúp cho.

Quý Đàn Việt hỗ trợ tài chánh, xin gởi về tài khoản ASSOCIATION CƠ KIM HỘI
Wednesday, 21 February 2024
3485418
Hôm nay:
Hôm qua:
Tuần nầy:
528
871
6975