Toàn bộ Tạng Luật hiển thị từ tập 71 đến tập 82
Bên trái trái pdf (chữ) được chiết nhỏ tương ưng mp3 (nói) bên phải
 Cách tìm tựa Kinh : Ctrl+f (windows) hoặc  cmd+f (imac) sẽ hiện ra khung để nhập tựa Kinh cần tìm. [unicode]
  
Quý Đàn Việt hỗ trợ tài chánh, xin gởi về tài khoản ASSOCIATION CƠ KIM HỘI
Tuesday, 05 December 2023
3342350
Hôm nay:
Hôm qua:
Tuần nầy:
741
1518
4517