×

Lưu ý

Folder doesn't exist or doesn't contain any images

Kính Ngưỡng Bái Bạch Chư Tôn Thiền Đức,

Kính Ngưỡng Thông Tin đến Quý Vị Thiện Hữu Trí Thức,

     Thấm thoát từ năm 2014, toàn bộ LINH SƠN PHÁP BẢO ĐẠI TẠNG KINH chữ Việt (gồm 203 tập), xuất bản tại Đài Bắc, chỉ in được 500 bộ, từ tập 1 đến tập 187, phần còn lại từ tập 188 đến 203 chưa đủ nhân duyên để hoàn thành, ấy là niềm thao thức chung của Môn đồ tứ chúng, nay lập nguyện sẽ tiếp tục in phần còn lại và cũng mong muốn tái bản toàn bộ (203 tập) lần đầu, hầu dâng hiến kho tàng Pháp Bảo chữ Việt đến chư vị thiện hữu trí thức Tăng tục cần cầu học Phật.

    Ngoài phần Đại Tạng Kinh in thành Kinh trên giấy, bìa mạ vàng, còn có trang web www.daitangkinh.org ra đời từ 2015, đã lên trọn vẹn 203 tập Đại Tạng Kinh dưới dạng sách điện tử (format PDF), nhờ nguồn tài liệu bản gốc (file Word VNI,  PDF, đang chuyển dần sang UniCode) được cung cấp từ Sư Cô Thanh Tâm, Sư Cô Thanh  Nghiêm và Sư Cô Thanh Trang.

    ĐẠI TẠNG KINH trên web đầy đủ trọn bộ 203 tập, kích cỡ chữ lớn hơn Kinh sách in để dễ đọc, sắc sảo rõ ràng.

_________________________________________________________________________  

 Hành Trình Tái Bản
LINH SƠN PHÁP BẢO ĐẠI TẠNG KINH 

  Theo dụ ngôn di chúc của Cố Hòa Thượng Thích Tịnh Hạnh, người chủ trì dịch Đại Tạng Kinh chữ Việt, đã gởi gắm công việc tu trì mạng mạch bộ Linh Sơn Pháp Bảo Đại Tạng Kinh với HT Thích Như Điển, Ngài hiện là Hòa Thượng Phương Trượng Chùa Viên Giác, (Đức Quốc, Hannover), Ngài đã đọc kiểm lỗi chính tả phần lớn và quý chư Thiện hữu khác cũng phát nguyện đọc và kiểm những phần còn lại. Văn bản chuẩn mực theo bản gốc bộ Đại Chánh Tân Tu (Taisho Shinshu Daizokyo), Đại Tạng Kinh chữ Hán để kiểm chứng.

    Theo tiến độ hiện nay, ban Web phỏng dự đến năm 2022 có thể bắt đầu khởi in phần cuối 16 tập để hoàn mãn "Xuất Bản lần thứ nhất" toàn bộ Linh Sơn Pháp Bảo Đại Tạng Kinh chữ Việt gồm 203 tập.

Chuẩn bị cho sự tái bản lần thứ nhất, bản Kinh hoàn chỉnh hơn về nhiều mặt như :

- Chuyển font chữ VNI qua UNICODE : chữ Việt, chữ Hán và chữ Pāli.

- Chuẩn chỉnh lỗi chính tả, lỗi đánh máy và nhiều khiếm khuyết khác...

- Hình thức trình bày quyển Kinh thật trang trọng, thông thoáng v.v...

 Ngưỡng mong chư thiện hữu từ niệm lưu tâm sách tấn cùng 

hiệp lực để cho mọi chướng duyên đều hóa giải.

Nguyện cầu hồng ân Tam Bảo chứng minh gia hộ cho thông tin nầy sẽ trở thành sự thật.

NAM MÔ HOAN HỶ TẠNG BỒ TÁT MA HA TÁT. 

Ban Web đưa tin.

 Ghi chú : mọi thông tin về ấn bản xin liên lạc về 

Sư Cô Thanh Nghiêm : Sư Cô Thích Nữ Thanh Nghiêm

Quý Đàn Việt hỗ trợ tài chánh, xin gởi về tài khoản ASSOCIATION CƠ KIM HỘI
Thursday, 30 May 2024
3667734
Hôm nay:
Hôm qua:
Tuần nầy:
441
1530
8025