Nam Mô A Di Đà Phật,

Kính Bạch Chư Tôn Đức Tăng Ni,
Kính thưa Chư Phật Tử,

Con, (tôi) thừa hưởng ân đức của Cố Hòa Thượng thượng Tịnh hạ Hạnh đã để lại, sau hơn hai mươi năm, Ngài lao tâm, lao lực thực hiện Bộ Đại Tạng Kinh tiếng Việt, với nhiều tâm huyết góp phần của chư Tôn Đức Tăng Ni ở VN, Đài Loan và hải ngoại từ dịch thuật, biên chép, ghi chú rõ nghĩa để đến thành tựu Toàn Bộ LINH SƠN PHÁP BẢO ĐẠI TẠNG KINH gồm 203 Tập (Dịch từ Bộ ĐẠI CHÁNH TÂN TU), BỘ PHẬT QUANG ĐẠI TỪ ĐIỂN 8 Tập vừa dịch in ấn xong. Vào lúc 11giờ30 sáng ngày thứ sáu, 22 tháng 2 năm Ất Mùi (10/4/2015) tại Đài Bắc, Đài Loan, Ngài lại an nhiên tự tại thâu thần thị tịch xả phàm thân ra đi, nên chưa dạy bảo gì thêm.
 
Về phần Kinh in thành sách bìa cứng mạ vàng khoảng 500 bộ chỉ đủ phân phối những bộ kinh nầy đến Quý Tự, học viện, tủ sách, những nơi đã đặt trước v.v... , không còn cách nào hơn để thật sự thừa hưởng ân đức trên đến mọi người, nay bằng phương tiện rộng rãi và hiện đại internet từ xa truy cập Linh Sơn Pháp Bảo ĐẠI TẠNG KINH, www.daitangkinh.org được ra đời trong tư duy phụng sự, Pháp thí dưới sự ủng hộ, khuyến tấn nhiệt tình của chư Tôn Đức :
 
- Hòa Thượng Pháp Bảo (Dhammaratana)
- Hòa Thượng Thích Quảng Tịnh
- Thượng Tọa Thích Hạnh Viên
- Đại Đức Thích Đồng Hạnh
- Ni Sư Thích Nữ Trí Bảo
- Sư Cô Thích Nữ Thanh Tâm
- Sư Cô Thích Nữ Thanh Nghiêm
- Sư Cô Thích Nữ Thanh Trang

Riêng Con (tôi) Minh Đăng, y giáo phụng hành, chỉ có khả năng đưa lên web những bản kinh dưới dạng pdf, ngưỡng mong sẽ đáp ứng phần nào mong chờ của chư Vị thiện hữu.

Ngoài ra cũng chia xẻ những bài Pháp Âm - mp3 trên web nầy hoặc có những đường dẫn (link) đến youtube hoặc web có liên quan chư Pháp Sư đương thời để quý Vị tùy nghi xử dụng.

Nam Mô Hoan Hỷ Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát.

Minh Đăng, Trần Tế-Thế 

** Vì sự tôn trọng tác quyền để tránh :"Sự phát tán, thương mại Đại Tạng Kinh, Phật Quang Đại Từ Điển",
đã xuất hiện trên sách in, sao chép, copy trên internet, con, (tôi) Minh Đăng kính cẩn viết lời nầy như
                  lời thỉnh nguyện, Kính mong Chư Tôn Đức, chư Thiện hữu từ mẫn liễu tri.
Quý Đàn Việt hỗ trợ tài chánh, xin gởi về tài khoản ASSOCIATION CƠ KIM HỘI

Connexion

Tuesday, 23 July 2024
3921261
Hôm nay:
Hôm qua:
Tuần nầy:
1939
7523
14268